Privacyverklaring

Versie 1.0.0
17 januari 2021

Aardigwoordje.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, verwerken wij jouw voornaam en e-mailadres.
 • Als je onze website bezoekt, verzamelen wij geanonimiseerde gegevens over het gebruik van onze website. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics, Google Tag Manager, en Google Search Console.
 • Gegevens die je eventueel zelf met ons deelt als je contact met ons opneemt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Aardigwoordje.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van nieuwsbrieven

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Aardigwoordje.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

 • De persoonsgegevens die wij bewaren voor het versturen van de nieuwsbrief (voornaam en e-mailadres) bewaren wij tot twee jaar na het versturen van de laatste nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden

Aardigwoordje.nl laat enkele persoonsgegevens verwerken door derde partijen die in opdracht van ons een dienst aanbieden, bijvoorbeeld het versturen van nieuwsbrieven. Daarnaast delen wij alleen persoonsgegevens als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hieronder vind je de derde partijen die in opdracht van ons gegevens verwerken:

 • ConvertKit
  Wij maken gebruik van ConvertKit voor het versturen van nieuwsbrieven. ConvertKit is gevestigd in de Verenigde Staten.
  Persoonsgegevens: voornaam en e-mailadres
 • Antagonist
  Wij maken gebruik van e-mailaccounts die gehost worden bij Antagonist.
  Persoonsgegevens: alleen persoonsgegevens die je zelf met ons deelt wanneer je via e-mail contact met ons opneemt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Aardigwoordje.nl gebruikt voor eindgebruikers geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen kan je een verzoek sturen naar [email protected]

Nieuwsbrief

Voor de nieuwsbrief kan je jezelf elk moment uitschrijven via een link die in elke nieuwsbrief te vinden is. Je kan je gegevens ook zelf inzien en corrigeren via een andere link die in elke nieuwsbrief staat.

Toestemming, bezwaar, gegevensoverdraagbaarheid

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected]

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Aardigwoordje.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

Contactgegevens

https://www.aardigwoordje.nl

Jesse is de Functionaris Gegevensbescherming van Aardig Woordje. Hij is te bereiken via [email protected]